Tag Archives: Trust

کلیپ / اعتماد

کلیپ / اعتماد کلیپ |  اعتماد چگونه ایرانیان باید به چند دهه بی اعتمادی غلبه کنند؟من باید…من باید اعتماد کنم وقتی…وقتی کشورم را تحریم کردندتهدید کردنداز تروریستها علیه کشورم حمایت کردندبه اغتشاشات دامن زدندعلیه کشورم فیلم میسازندهواپیمای مسافربری با ۲۹۰ نفر از هموطنانم را مورد هدف قرار دادندبا ناوهایشان سکوی نفتی کشورم را هدف قرار ….. »