Tag Archives: shiah

همین الآن زنگ بزن آزادش کنند!

همین الآن زنگ بزن آزادش کنند! مقام معظم رهبری به سردار قاسم سلیمانی: همین الآن زنگ بزن آزادش کنند! (در مورد یکی از اشرار بزرگ سیستان و بلوچستان) این خاطره رو یکی از مسئولین صدا و سیما نقل کرد برای بنده از جلسه ای که با سردار سلیمانی داشتند: سردار قاسم سلیمانی می گوید یکی ….. »

از کسی دعوت می کنی و مهمان توست،حتی اگر قاتل پدرت هم باشد حق نداری او را آزار دهی،…

از کسی دعوت می کنی و مهمان توست،حتی اگر قاتل پدرت هم باشد حق نداری او را آزار دهی، مرام شیعه این است… مقام معظم رهبری به سردار قاسم سلیمانی: همین الآن زنگ بزن آزادش کنند! (در مورد یکی از اشرار بزرگ سیستان و بلوچستان) این خاطره رو یکی از مسئولین صدا و سیما نقل ….. »