Tag Archives: other207

از «فساد» بدتر، «قانونی شدن فساد» است!

از «فساد» بدتر، «قانونی شدن فساد» است! برای یک کشور تنها چیزی که از «فساد» بدتر است، «قانونی شدن فساد» است!+توحید عزیزی ، ۰۱ دی ۱۳۹۲ آقای هاشمی رفسنجانی اخیرا در جمع روحانیان استان کرمان گفته اند (۱): «غارت بیت‌المال، فساد اداری و حاتم‌بخشی از حقوق بازنشستگان در دولت گذشته پذیرفتنی نیست.» که قطعا همین طور ….. »