Tag Archives: iranians_support_gaza

ایران در روز قدس ، در کنار غزه می ایستد …

ایران در روز قدس ، در کنار غزه می ایستد … ایران در روز قدس ، در کنار غزه می ایستد … با توجه به این که دستگاه پروپاگاندای صهیونیست ها ، اخیرا یک موج جدید تبلیغاتی و عملیات روانی علیه ایران در شبکه های اجتماعی پیرامون این محور عملیات روانی به راه انداخته که ….. »