Tag Archives: Homs

رد پای دموکراسی آمریکایی

رد پای دموکراسی آمریکایی هر جا سخن از افتضاح است …رد پای دموکراسی آمریکایی میدرخشد. #سوریه   #حمص   #Syria   #Homs   بازنشر از پروفایل +امین وحیدی نمایش پست در پلاس