Tag Archives: halabche

به یادبود سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی حلبچ…

به یادبود سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه به یادبود سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه سم خردل و سیانور به قدری زود عمل می‌کند که فرصت هر تحرکی را از قربانی می‌گیرد؛در حلبچه کودکی را روی پله‌ها دیدم که حتی فرصت نکرده بود پایش را روی پله بعدی بگذارد و درجا به شهادت رسیده بود. پیروزی رزمندگان ….. »