Tag Archives: fact_of_israel

موشه دایان اسرائیل را "سگ دیوانه" خطاب کرده بود

موشه دایان اسرائیل را "سگ دیوانه" خطاب کرده بود موشه دایان پیش از رهبر انقلاب، اسرائیل را "سگ دیوانه" خطاب کرده بود آقای دیوید هرست در مقاله ای در سال ۲۰۰۳ در روزنامه گاردین تحت عنوان "بازی جنگ" که اقتباس به روز شده  وی از اثر قدیمی اش تحت عنوان "سلاح و شاخه زیتون" است، ….. »