Tag Archives: DNA

غربى‌ها، بخصوص نژادهاى اروپایى، نژادهاى وحشى‌اند

غربى‌ها، بخصوص نژادهاى اروپایى، نژادهاى وحشى‌اند غربى‌ها، یعنى بخصوص نژادهاى اروپایى، نژادهاى وحشى‌اند؛اینها ظاهرشان اتو کشیده و کراوات زده و ادکلن زده و اینهایند امّا همان باطن وحشى‌گرى‌اى که در تاریخ وجود داشته هنوز هم در اینها هست؛ راحت آدم میکشند، خونسرد جنایت می کنند رهبر انقلاب، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ #DNA   بازنشر از پروفایل ….. »