Tag Archives: ad-image-3

چند خط جهت آشنایی اهالی پلاس با ابعاد ماجرا

چند خط جهت آشنایی اهالی پلاس با ابعاد ماجراپروتکل الحاقی که با نقش آفرینی مستقیم آمریکا (۱۹۹۷) و ابرقدرتهای هسته ای بوجود آمد و قرار بود پیوستن به آن یک اقدام داوطلبانه باشد رسما تبدیل به اهرم فشاری شد که به اجبار کشورهایی که در مسیر هسته ای شدن قرار گرفته اند را به زانو ….. »