چـیـزے از دیـگـران نـمـے خـواهـم ، تـو مـرا انـتـخـاب…

چـیـزے از دیـگـران نـمـے خـواهـم ، تـو مـرا انـتـخـاب...

چـیـزے از دیـگـران نـمـے خـواهـم ، تـو مـرا انـتـخـاب کـن بـانـو

                         نـہ جـسـارت نـمـے کـنـم امـا ، گـاه مـن را خـطـاب کـن بـانـو 
                       چـیـزے از دیـگـران نـمـے خـواهـم ، تـو مـرا انـتـخـاب کـن بـانـو

          دل بـہ هـر سـو کـہ مـے رود بـسـتـہ اسـت، دیـگـر از دسـت خـویـش هـم خـسـتـه اسـت
                      دارد ایـن گـونـہ مـے رود از دسـت، آه قـدرے شـتـاب کـن بـانـو . . .

                    مـنـم و اشـک و خـواهـشـے دیـگـر، روز سـخـت شـفـاعـت و مـحـشـر 
                        تـو گـنـہ کـار اگـر کـم آوردے، روے مـن هـم حـسـاب کـن بـانـو

بازنشر پست از پروفایل +Sama Maaniچـیـزے از دیـگـران نـمـے خـواهـم ، تـو مـرا انـتـخـاب...

Google+: نمایش پست در پلاس

مطالب مرتبط :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ چهار = 11