منم سرگشته ی حیرانت ای دوست

منم سرگشته ی حیرانت ای دوست

منم سرگشته ی حیرانت ای دوست

مـنـم سـرگـشـتـه حـیـرانـت ای دوسـت
                       کـنـم یـکـبـاره جـان قـربـانـت ای دوسـت
خـلـیـل آسـا بـه شـوق وصـل کـویـت
                       دهـم سـر بـر سـر پـیـمـانـت ای دوسـت

دلـی دارم در آتـش خـانـه کـرده
                        مـیـان شـعـلـه هـا کـاشـانـه کـرده
دلـی دارم کـه از شـوق وصـالـت
                        وجـودم را ز غـم ویـرانـه کـرده

مـن آن آواره ی بـشـکـسـتـه حـالـم
                         ز هـجـرانـت بُتا ، رو بـر زوالـم
مـنـم آن مـرغ سـرگـردان و تـنـهـا
                        پـریـشـان گـشـتـه شـد یـکـبـاره حـالـم

زِ هـر سـر بـر سـر سـجـاده کـردم
                          دعـایـی بـهـر آن دلـداده کـردم
ز حـسـرت سـاغـر چـشـمـانـم ای دوسـت
                         زبـان از یـکـسـره از بـاده کـردم

پـریـشـانـم ، پـریـشـان روزگـارم
                        مـن آن سـرگـشـتـه ی هـجـر نـگارم
کـنـون عـمـریـسـت بـا امـیـد وصـلـت
                        درون سـیـنـه آسـایـش نـدارم

#حجت  

بازنشر پست از پروفایل +Sama Maaniمنم سرگشته ی حیرانت ای دوست

Google+: نمایش پست در پلاس

مطالب مرتبط :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = شش