عـــاشــقـــی بــــا اگــــر و شــایــد و امــا…

عـــاشــقـــي بــــا اگــــر و شــايــد و امــا...

عـــاشــقـــی بــــا اگــــر و شــایــد و امــا نـشـود

دوستــان این غــزل بسیــار لطیف و زیبـا رو بخونیــد….
هــر کسی دلــش رفت حــرم امــام مهــربــانی….التـمــاس دعـــا…

عشـــق رسـوایـی محض اســت که حاشــا نـشـــود
عــــاشـقـــی بــا اگــــر و شــایـــد و امـــا نـشــود
 
شــرط اول قـــدم آن اســت کــه مجنـــون بـاشـیـم
هــر کســی در بــه در خــانـــه ی لـیـــلا نـشـــود
 
دیـــر اگـــر راه بـیـفـتـیــم ، بــه یـوسـف نـرسیــم
ســرِ بـــــازار کـــه او مـنـتـظـــر مـــا نـشـــــود

لـذت عـشـــق بــه ایـن حــسِّ بـلاتـکـلـیـفـی است
لـطـف تــو شــامـلـم آیـــا بـشـــود؟ یــا نـشـــود؟
 
مــن فـقـط روبــه روی گـنـبـــد تــو خـم شــده ام
کـمــــرم غـیـــر درِ خــانـــه ی تـــو تــا نـشـــود

هــر قــدر بـاشــد اگــر دور ضـریــح تـو شـلوغ
مــن نـدیــدم کــه بـیـایـــد کـســی و جـــا نـشــود
 
بــیــن زوّار کـه بـاشـــم کــرمــت بـیـشـتـر است
قـطــره هـیـچ اســت اگـر وصـل بـه دریـا نـشـود
 
امــن تــر از حــرمــت نـیـسـت،هـمــان بهتـر که
کــودکِ گـمـشـــده در صـحـــن تـــو پـیــدا نـشـود
 
بـهتــر از ایـن؟! کـه کـسی لحظـه ی پـابـوسیِ تو
نـفــس آخـــر خــود را بـکِـشــــــد پــــا نـشـــــود
 
دردهــایــم بـه تــو نــزدیــک تــرم کــرده طـبـیـب
حــرفــم ایــن اسـت کــه یـک وقـت مـداوا نـشـود!

طــوری افـتــاده گــره بــر دل بـی تــاب دخــیـل
کـه بـه جــز دسـت تـو بـا دسـت کـسی وا نـشـود

لحظـــه ی واشـــدن سفـــــره ی حـاجـات شـنـیـد
هـر کــه از جـانـــب تـــو پـاســـخـی‌‌‍، الا نشـــود

آخــرش بـی بـرو بــرگــرد مــرا خــواهـی کـشت
عـــاشــقـــی بــــا اگــــر و شــایــد و امــا نـشـود

امام مهربانی من….

بازنشر پست از پروفایل +خلـوت خلــودعـــاشــقـــي بــــا اگــــر و شــايــد و امــا...

Google+: نمایش پست در پلاس

مطالب مرتبط :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش × 4 =