دولت آمریکا، مصداق حقیقی دشمن، در ذهن ملت ای…

دولت آمریکا، مصداق حقیقی دشمن، در ذهن ملت ای...

“The main center for designing machinations against the Iranian nation is America and today after the passage of 34 years, whenever the word ‘enemy’ is mentioned, the Iranian nation quickly thinks of America.” “American officials should ask themselves why the Iranian nation quickly thinks of America whenever they hear the word ‘enemy’.” http://english.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=1758 هرگاه نام «دشمن» برده میشود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا میشود. دولتمردان آمریکا به این نکته توجه کنند که چرا ملت ایران تا میگویند دشمن، ذهن ملت ایران متوجه به آمریکا میشود.دولت آمریکا، مصداق حقیقی دشمن، در ذهن ملت ایران

 "The main center for designing machinations against the Iranian nation is America and today after the passage of 34 years, whenever the word ‘enemy' is mentioned, the Iranian nation quickly thinks of America."

"American officials should ask themselves why the Iranian nation quickly thinks of America whenever they hear the word ‘enemy'."
http://english.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=1758

هرگاه نام «دشمن» برده میشود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا میشود. دولتمردان آمریکا به این نکته توجه کنند که چرا ملت ایران تا میگویند دشمن، ذهن ملت ایران متوجه به آمریکا میشود. 

بازنشر پست از پروفایل +Mansure Morganدولت آمریکا، مصداق حقیقی دشمن، در ذهن ملت ای...

Google+: نمایش پست در پلاس

مطالب مرتبط :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 − سه =