او خواهر زاده ی حسین است و فرزند مسلم بن عقیل

او خواهر زاده ی حسین است و فرزند مسلم بن عقیل

او خواهر زاده ی حسین است و فرزند مسلم بن عقیل

۲۸ #روز   #تا   #روضه   #ارباب  

بشتابنگاه کنیداو را می شناسید ؟!

او خواهر زاده ی حسین است و فرزند مسلم بن عقیل… کنار ستونی ایستاده و پدر را که در مقابل دائی حسینش ایستاده می نگرد…قد و قامت پدرش همچو عباس است… زیرلب برای او وان یکاد…می خواند.
مسلم رو به  روی حسین زانو می زند و حسین خم می شود و پیشانیش را می بوسد و حمیده ی سیزده ساله ناگهان اشکهایش سرازیز می شود… زینب خاله ی اوست.با دیدنش او را به سوی پدرش می فرستد :برو حمیده جان با پدر خداحافظی کن…
حمیده جلو می رود و پدر با دیدنش او را در آغوش می کشد و اشک در چهره ی حسین سرازیر می شود…حمیده چهره ی پدر را لمس می کند و با لبخند محزونی به او میگوید:پدر ما به زودی به کوفه می آییم…
مسلم دستهای دختر را در دست می گیرد و بوسه ایی بر دستهای او می زند و می گوید:حمیده جان یادت باشد ولی و امام ما حسین است و بس… دخترم همچو بانو سکینه و رقیه ی کوچک مرا سر افراز کن…
سپس سوار اسب می شود …پدر می تازد و دختر به دنبال پدر می دود و تا آخرین نگاه او را می نگرد تا از دیدگانش محو می شود…
 و زیر لب می گوید:بشتاب پدر ، بشتاب…

بازنشر از پروفایل +دروازه ساعاتاو خواهر زاده ی حسین است و فرزند مسلم بن عقیل

مطالب مرتبط :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ نُه = 16