اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

                             English                       فارسی
                        ****************************************
سلمان نیز پس از الحاد  مسیحی شد و سالها همراه قدیسانی بزرگ بود و نهایتا بشارت به پیامبر خاتم را از قدیسان شنید و دنبال پیامبر گشت و مسلمان شد. 
هشام بن حکم و سلمان هردو ملحد بوده اند . هشام پس از اسلام آوردن یکی از مدافعان اصلی اسلام در زمینه ی عقیده بود که مناظرات بسیاری از او در تاریخ با مخالفان اسلام شیعی مضبوط است .
آدمی که به ماهی چند هزار تومان حقوق و یک زن و بچه و احیانا یک عنوان روشنفکری و چند جلسه سخنرانی قانع است دیگر چه می خواهد؟! اگر به این حد قانع باشد، طبیعی است که در رکودش بگندد، کفر متحرک به اسلام می رسد، ولی اسلام راکد، پدربزرگِ کفر است. سلمان ها در حالی که کافر بودند، حرکتشان آنها را به رسول منتهی کرد و زبیر ها در حالی که با رسول بدودند، رکودشان آنها را به کفر پیوند زد. 
بر گرفته از کتاب "حرکت" از استاد +علی صفایی حائری   ص ۱۲
Both “Hasham ibn Hakam” and “Salman” were infidels. Hasham after embracing Islam was an ardent defender of Islamic faith who was very strong in his debates with the opponents of Shia Islam.
Salman also after being infidel converted to Christianity. He spent many years with the Christian saints and finally heard from them about the (prediction of) arrival of the Last Prophet (PBUH), he searched for the Holy Prophet (PBUH) and embraced Islam. 

What else a man will ask for if he is contented by a few thousands Toman salary, a wife and a child, a topic of enlightened moderation to discuss every few days and attending some speeches. If one is contented with all this, it is natural for him to have stench in his stagnation. An ardent infidel one day reaches Islam, but the stagnant Islam is like the grandfather of infidelity. Many Salmans who were infidels, their enthusiasm ultimately led them to the Holy Prophet (PBUH) and many Zubairs who were with the Holy Prophet (PBUH), their stagnancy linked them to infidelity.
 (Taken from Book, Harkat (The Movement) by Ali Safai Hairi page 12) 
 
#Islam   #اسلام   #مسلمان   #Muslim  

بازنشر پست از پروفایل +History of Islam – تاریخ اسلاماسلام راکد، پدربزرگِ کفر است

Google+: نمایش پست در پلاس

مطالب مرتبط :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× سه = 21